Працюємо без вихідних | Оплата товару по буднях

Умови згоди

УМОВИ ЗГОДИ

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Ці умови згоди (надалі – Угода) відносяться до сайту Ітернет-магазину «Агросічеслав», розміщеному за адресою store.agrosicheslav.com.ua , та до всіх інших сайтів, що пов’язані з сайтом  store.agrosicheslav.com.ua.

1.2 Сайт Інтернет-магазину store.agrosicheslav.com.ua (надалі– Сайт) є вособистою власністю ТОВ «Агросічеслав».

1.3. Ця Угода  регулює відношення між Адміністрацією сайту Інтернет-магазину store.agrosicheslav.com.ua (надалі – Адміністрація сайту) та  Користувачами даного Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право на зміну, доповнення або видалення пунктів даної  Угоди без повідомлення Користувача.

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем вважається прийняттям Угоди та внесених до неї змін.

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку даної Угоди на наявність у ній можливих змін.

 

2.      ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

 

 2.1. Вказані нижче терміни безпосередньо відносяться до даної Угоди і мають відповідні значення, а саме:

2.1.1  «Агросічеслав» – Інтернет-магазин, що розміщений за доменом store.agrosicheslav.com.ua, та діє за допомогою Інтернет-ресурсу і супровідних сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, на якому розміщена інформація про Товари та Продавця, і який дозволяє вибрати, зробити заказ та (або) придбати Товар.

2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-магазину – уповноважені співробітники, що займаються управлінням сайту, та діють від імені ТОВ «Агросічеслав».

2.1.4. Користувач сайту Інтернет-магазину (надалі -  Користувач) – особа, що має доступ до сайту шляхом використання Інтернету.

2.1.5. Асортимент сайту Інтернет- магазину (надалі – Асортимент) – результати інтелектуальної діяльності, що включають у собі всі тексти, описи, анотації, ілюстрації, графічні, текстові, фотографічні складові, логотипи, бази даних, зовнішній вигляд, общий стиль та оформлення інтерфейсу, що входить до складу Сайту Інтернет –магазину.

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 

3.1. Предметом даної Угоди є надання Користувачу Інтернет-магазину доступу до Товварів та послуг, що знаходяться на Сайті.

3.1.1. Інтернет-магазиннадає користувачу наступні види послуг (сервісів):

· доступ до електронного контенту на безоплатній основі, з правом ознайомлення з контентом та вибором або придбанням Товару;

· доступ до послуг пошуку та навігації Інтернет-магазину;

· надання Користувачу можливості розміщення повідомлень та коментарів стосовно контенту Інтернет-магазину;

· доступ до інформації про Товари а також інформації по вибору, оплаті та доставці Товару;

· інші види послуг (сервісів), подані на сторінках інтернет-магазину.

3.1.2Дія  даної Угоди розповсюджується на всі існуючі (реально функціонуючі) да даний час послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також всі інші наступні модифікації та додаткові послуги (сервіси) Інтернет-магазину.

3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безоплатній основі.

3.3. Дана Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач, тим самим, приєднується до даної Угоди.

3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами діючого законодавства України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Адміністрація Сайту може:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст та структуру даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у випадку порушення Користувачем даної Угоди.

4.2. Користувач Сайту може:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання умов по реєстрації.

4.2.2. Користуватися всіма існуючими на Сайті послугами, а також придбати любий Товар, що пропонується на Сайті.

4.2.3. Задавати любі питання, стосовно послуг Інтернет-магазину по реквізитам, що знаходяться в розділі Сайту «Контакти».

4.2.4. Користуватися Сайтом виключно та за правилами, вказаними у Згоді та не заборонених законодавством України.

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Надавати по запиту Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до наданих послуг даного Сайту.

 4.3.2. Не порушувати права власності авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.3.3. Не створювати ситуацій, які можуть розглядатись як порушення нормальної роботи Сайту. 4.3.4. Не розповсюджувати при використанні Сайту будь-яку конфіденційну та іншу інформацію про фізичних та юридичних осіб.

4.3.5. Застерігати всілякі дії, в результаті яких може бути порушена конфіденційна інформація, захищена законодавством України.

 4.3.6. Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру, без дозволу Адміністрації сайту.

4.3.7. Не використовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з метою:

 4.3.7. 1. завантаження контенту,який є незаконним та  порушує права третіх осіб; провокує насилля, жорстокість, ненависть та (або) дискримінацію по расовим, національним, половим, релігійним, соціальним ознакам; включає в собі неправдиві дані та (або) образу на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.

4.3.7. 2. провокацію до створення протиправних дій, а також учинення особами дій направлених на порушення обмежень, та заборон, діючих на території України.

4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) вчинення їм різного роду шкоди.

4.3.7. 4. притиснення прав меншин.

4.3.7. 5. видання себе за другу особу або представника організації та (або) співтовариства без надання на те відповідного дозволу, в тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.

4.3.7. 6. введення в оману відносно властивостей та характеристик будь-якого Товару з асортименту Інтернет-магазину, розташованого на Сайті.

4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного відношення до осіб, що (не) використовують відповідний Товар, та осудження таких осіб

4.4. Користувачу забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відслідковування змісту Сайту даного Інтернет-магазину;

4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

4.4.3. Отримання з ресурсів Сайту різного роду інформації, документів та матеріалів, що не представлені сервісами даного Сайту  у спосіб, який порушує коректне використання навігації Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яким системам або мережам, що відносяться до даного Сайту, а також іншим послугам, що пропонуються на Сайті;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті обо в іншій мережі, що відноситься до Сайту;

4.4.5. Проводити зворотній пошук, відстежувати або проводити спроби відстеження різного роду інформації про іншого Користувача Сайту;

4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст з будь-якою метою, що заборонена законодавством України, а також провокація до будь-якої діяльності, що порушує права Інтернет-магазину та інших осіб. 

 

5. ВИКОРИСТОВУВАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

 

5.1. Сайт та Зміст, що входять до складу Сайту, належать та знаходиться під управлінням Адміністрації сайту.

5.2. Зміст Сайту заборонено копіювати, переопубліковувати, передавати та розповсюджувати, а також розміщати в мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю та законодавством про нечесну конкуренцію.

5.4. Придбання Товару, що пропонується на Сайті,  потребує проходження процедури реєстрації на Сайті.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційної інформації облікового запису, включаючи пароль, а також всю без виключення діяльність, що проводиться від імені Користувача.

5.6. Користувач повинен терміново донести до відома Адміністрації сайту про несанкціоноване використання облікового запису чи пароля,  чи будь-якого іншого порушення системи безпеки.

5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалась білше ніж 48 місяців поспіль, без попередження Користувача.

5.7. Ця Угода розповсюджується на всі додаткові положення та умови придбання Товару та надання послуг, що пропонуються на Сайті.

5.8. Інформація , що розміщена на Сайті не повинна розглядатися, як зміна даної Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни в асортимент Товарів та послуг, що пропонуються на Сайті, та (або) змінювати ціни стосовно Товару та послуг, що надаються Інтернет-магазином.

5.10. Документи, вказані в пунктах 5.10.1 - 5.10.4 даної Угоди є регулюючими та розповсюджуються для використання Користувачем даного Сайту. Дана Угода включає в собі наступні документи:

5.10.1. Політика конфіденційності;

5.10.2. Договор купівлі-продажу товарів дистанційним способом;

5.10.3. Заявка на оформлення заказу;

5.10.4. Пропозиції та зауважеення.

5.11. Будь-який із документів, зазначених в пункті 5.10. даної Угоди може бути оновлений. Зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може отримати у випадку навмисного або необережного порушення одного з положень даної Угоди, а також в наслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не компенсуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальність за:

6.2.1. Затримки або порушення в процесі роботи, що виникли внаслідок непереборних сил, а також будь-які порушення в роботі телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших сумісних мереж.

6.2.2. Дії систем переводів, банків, платіжних систем та затримки пов’язані з їх роботою.

 6.2.3. Належне функціонування Сайту, у випадку, коли Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніякої відповідальності по забезпеченню користувачів такими засобами.

 

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА

 

7.1. Адміністрація сайту має право оприлюднити будь-яку існуючу на даному Сайті інформацію про Користувача, якщо це необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою у випадку неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших Користувачів сайту.

7.2. Адміністрація сайту має право оприлюднити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для дотримання положень діючого законодавства або судових рішень, забезпечення дотримання умов даної Угоди, захисту прав або безпеки ТОВ «Агросічеслав», Користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право оприлюднити інформацію про Користувача, якщо діюче законодавство України потребує або дозволяє таке оприлюднення.

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення  Користувача припинити та (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив умови даної Угоди або інші умови використання Сайту, а також у випадку припинення роботи Сайту або у випадку технічних порушень чи проблем.

7.5. Адміністрація сайту не несе відповідальність перед Користувачем або третіми особами за відсутність доступу до Сайту у випадку порушення Користувачем будь-якого положення даної Угоди чи інших умови використання Сайту.

 

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 

8.1. Увипадку виникнення бідь-яких розбіжностей або суперечок між Сторонами даної Угоди обов’язковою умовою для звернення до суду буде надання претензії (письмової пропозиції про добровільне урегулювання суперечки).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з моменту її отримання, листом повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У випадку неможливості добровільно вирішити суперечку , кожна зі Сторін може звернутися до суду з метою захисту своїх прав, згідно діючого законодавства України.

8.4. Будь-який позов стосовно умов використання Сайту повинен бути наданий протягом 60 календарних днів з моменту виникнення підстави для позову, за виключенням захисту авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються згідно законодавства України. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстав для позову анулюється за позовною даністю.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

9.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача стосовно змін даної Угоди Користувача.

9.2. Відгуки Користувача, розташовані на Сайті, не є конфіденційною інформацією та можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмеження. 


Оновлено «21» листопада 2018 р.